รู้จักกับโตเกียวสกายทรี

 • การออกแบบ

  การออกแบบ

  แนวคิดต่างๆในการออกแบบที่เป็นสัญลัษณ์ของการผสมผสมกลมกลืนระหว่างขนบธรรมเนียมดั้งเดิมและโลกอนาคตเข้ากันได้อย่างเหมาะสม

 • คุณสมบัติ

  คุณสมบัติ

  หอกระจายสัญญาณโทรทัศน์ซึ่งมีความภาคภูมิใจในความสูงที่สูงที่สุดในโลกและได้มีการใช้เทคโนโลยีในการก่อสร้างใหม่ล่าสุดของญี่ปุ่นในการรองรับความปลอดภัย

 • บทบาทในฐานะหอกระจายสัญญาณโทรทัศน์และวิทยุ

  บทบาทในฐานะหอกระจายสัญญาณโทรทัศน์และวิทยุ

  นอกจากนี้TOKYO SKYTREEยังทำหน้าที่ส่งสัญญาณดิจิตอลภาคพื้นดินออกอากาศอย่างมีเสถียรภาพอีกด้วย