ข้อมูลชั้นต่างๆ

 
 •  
 •  
 •  
 
 •  
 •  
 •  
 • บริการถ่ายภาพ
 • ร้านอาหาร
 • คาเฟ่
 • THE SKYTREE SHOP
 • Ticket Counter
 • จุดประชาสัมพันธ์
 • ที่จอดรถ
แนะนำการใช้บริการภายในอาคาร

แนะนำการใช้บริการภายในอาคาร

เกี่ยวกับเส้นทางเดินภายในอาคาร

ลูกค้าที่มาแบบส่วนตัว

ไป : [ชั้น4 ชั้นทางเข้า]→[ลานชมวิว TOKYO SKYTREE Tembo Deck]ชั้น350
กลับ:[ลานชมวิว TOKYO SKYTREE Tembo Deck]ชั้น340→[ชั้น5 ชั้นทางออก]

ลูกค้าที่มาเป็นหมู่คณะ

กรณีใช้บริการรถบัสสำหรับหมู่คณะ

ไป : ชั้น1 ลานจอดรถบัสสำหรับหมู่คณะ→[ชั้น1 ชั้นสำหรับลูกค้าเป็นหมู่คณะ]→[ชั้น4 ชั้นทางเข้า]→[ลานชมวิว TOKYO SKYTREE Tembo Deck]ชั้น350
กลับ:[ลานชมวิว TOKYO SKYTREE Tembo Deck]ชั้น340→[ชั้น5 ชั้นทางออก]→[ชั้น1 ชั้นสำหรับลูกค้าเป็นหมู่คณะ]→ชั้น1 ลานจอดรถบัสสำหรับหมู่คณะ

 • กรุณาจองที่จอดรถบัสเมื่อทำการจองตั๋วเพื่อเข้าชมเป็นหมู่คณะ

กรณีไม่ใช้บริการรถบัสสำหรับหมู่คณะ

รวมกลุ่มที่ชั้น4 ชั้นทางเข้าทางด้านทิศเหนือ ส่งตัวแทนกลุ่ม(ต้องเป็นผู้ร่วมคณะ)ไปติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์ที่[ชั้น1 สำหรับลูกค้าเป็นหมู่คณะ]

 • [ชั้น4 ชั้นทางเข้า]→ไป[ลานชมวิว TOKYO SKYTREE Tembo Deck] มีบริการลิฟต์ (Tembo Shuttle) พิเศษสำหรับลูกค้าเป็นหมู่คณะเท่านั้น ส่วนลิฟต์(Tembo Shuttle)ขากลับนั้นไม่ได้แบ่งแยกลูกค้าที่มาเป็นส่วนตัวหรือหมู่คณะ โปรดระมัดระวังและกรุณาเผื่อเวลาขากลับ(เวลาออกรถ)ไว้ด้วย

TOKYO SKYTREE TEMBO GALLERIA (450 m)

ลูกค้าที่มาแบบส่วนตัว และที่มาเป็นเป็นหมู่คณะ สามารถซื้อตั๋วได้ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วชั้น 350 [TOKYO SKYTREE TEMBO DECK]

กรณีกลับจาก TOKYO SKYTREE TEMBO GALLERIA ลงมาที่ลานชมวิว TOKYO SKYTREE TEMBO DECK จะลงมาที่ชั้น 345 ซึ่งจะมีผู้ใช้บริการอยู่หนาแน่น กรุณาเผื่อเวลาสำหรับกำหนดการเดินทางกลับด้วย

ฟรีWi-Fi

ท่านสามารถใช้บริการ ฟรี Wi-Fi ได้ที่ TOKYO SKYTREE

ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา บริการ TOBU FREE Wi-Fi ได้เปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่มาเที่ยวในญี่ปุ่น เพียงใช้สมาร์ทโฟน หรืออุปกรณ์สื่อสารที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ ในการลงทะเบียนอีเมลเพื่อใช้บริการที่เว็บไซต์ของเราซึ่งให้บริการใน 5 ภาษาด้วยกัน (อังกฤษ, จีนดั้งเดิม, จีนแบบย่อ, เกาหลี, ไทย)

นอกจากนี้ เรายังเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Japan Connected-free Wi-Fi ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นในการค้นหา ฟรี Wi-Fi hotspot สำหรับนักเที่ยวต่างชาติ โดยใช้เครือข่ายของ NTT Broadband หากนักท่องเที่ยวที่มีบัญชีสำหรับใช้บริการแอพพลิเคชั่นนี้แล้ว ก็สามารถใช้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านการเชื่อมต่อกับ TOBU FREE Wi-Fi หรือใช้บริการผ่านฟรี Wi-Fi hotspotที่ให้บริการโดย NTT Broadband ได้โดยง่าย

SSID TOBU_Free_Wi-Fi

พื้นที่ให้บริการ

TOKYO SKYTREE พื้นที่ดำเนินการทั้งหมดรวมถึงลานชมวิวด้วย【ชั้น1ชั้นสำหรับคณะทัวร์,ชั้น4ชั้นทางเข้า,ชั้น5ชั้นทางออก, TEMBO DECK, TEMBO GALLERIA】
โตเกียวโซลามาจิ(TOKYO Solamachi) พื้นที่ส่วมรวมของร้านค้าพาณิชย์(ยกเว้นบางส่วน)【ชั้น1 -7และชั้น30ชั้น31】
Sky Arena (ลานกลางแจ้งบนชั้น4)