ติดตั้งตู้ไปรษณีย์สกายทรี®ที่จุดชมวิว

ติดตั้งตู้ไปรษณีย์สกายทรี®ที่จุดชมวิว

SKYTREE Post△ติดตั้งตู้ไปรษณีย์สกายทรี® ที่จุดชมวิว

SKYTREE Post△ติดตั้งตู้ไปรษณีย์สกายทรี® ที่จุดชมวิว

Commemorative stampCommemorative stamp△ตราปั๊มที่ระลึก

  • △ติดตั้งตู้ไปรษณีย์สกายทรี® ที่จุดชมวิว
  • △ติดตั้งตู้ไปรษณีย์สกายทรี® ที่จุดชมวิว
  • △ตราปั๊มที่ระลึก

ติดตั้งตู้ไปรษณีย์ทรงทาวเวอร์สีแดงที่ TEMBO DECK Floor 345 สามารถส่งจดหมายและโปสการ์ดไปให้ครอบครัวหรือเพื่อน เพื่อเป็นที่ระลึกในการมาเยือนทาวเวอร์ที่สูงที่สุดในโลกได้

【ติดตั้งตู้ไปรษณีย์สกายทรี®ที่จุดชมวิว】

สถานที่ติดตั้ง
TEMBO DECK Floor 345

แสตมป์กรอบรูปแบบเฉพาะ & โปสการ์ดแบบเฉพาะ

Original frame postal stamps△แสตมป์กรอบรูปแบบเฉพาะ

Original postcards△โปสการ์ดแบบเฉพาะ

แสตมป์กรอบรูปและโปสการ์ดแบบเฉพาะมีจำหน่ายที่ ชั้น 1 ชั้น 5 และที่ THE SKYTREE SHOP ใน Floor 345

【แสตมป์กรอบรูปแบบเฉพาะ】

1,223 เยน (รวมภาษี)※หยุดจำหน่ายเมื่อของหมด

【โปสการ์ดแบบเฉพาะ】

ใบละ 275 เยน (รวมภาษี)

©TOKYO-SKYTREE