การออกแบบ

การออกแบบไฟประดับ

แสงที่เชื่อมอดีตและอนาคตและปรารถนาที่จะส่งให้ถึงดวงใจของทุกๆคน

แนวคิดของการออกแบบไฟประดับมี 2 ชุดด้วยกัน คือ อิคิ (Iki) จิตวิญญาณที่ถือกำเนิดขึ้นมาในสมัยเอโดะ และ มิยะบิ (Miyabi) แนวสุนทรียภาพ โดยมีนัยที่ต้องการสื่อว่า วันนี้เชื่อมต่อกับวันพรุ่งนี้ และวันพรุ่งนี้ก็เชื่อมต่อไปถึงอนาคต แนวคิดแรกเริ่มในการออกแบบนั้นก็ได้รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมในยุคเอโดะซึ่งยังคงหลงเหลือเป็นวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ในเขตเมืองเก่า ชิตะมาจิ ซึ่งเป็นศูนย์กลางเมืองโตเกียว

อิคิ(Iki) แห่งจิตวิญญาณ

อิคิ(Iki) แห่งจิตวิญญาณ

มิยะบิ(Miyabi)แห่งสุนทรียภาพ

มิยะบิ(Miyabi)แห่งสุนทรียภาพ

แสงแสดงเวลา

แสงระยิบระยับเสมือนดาวตกที่จัดวางเรียงตัวอยู่เหนือลานชมวิวแสงตัวนี้จะจะหมุนไปรอบๆอย่างต่อเนื่องด้วยความเร็วคงที่จึงเป็นแสงซึ่งแฝงไว้ด้วยกาลเวลาซึ่งเชื่อมโยงอดีตกับอนาคต

การฉายไฟประดับบนโครงสร้างเหล็กแกนกลาง

แสงที่ส่องสว่างจากยอดหอคอยทอดไกลไปยังห้วงฟ้าอวกาศอย่างห้าวหาญประหนึ่งเป็นแสงแห่งความฝันและความหวังของพวกเรา ส่วนแสงที่ส่องสว่างที่โครงเหล็กนั้นช่วยเสริมให้เห็นความสวยงามของส่วนโค้งส่วนเว้าของหอคอยให้เด่นชัดขึ้น

หลอดไฟAll-LEDคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและถูกปรับให้เข้าพื้นที่ในแวดล้อมบริเวณนั้น

ด้วยโครงการที่ต้องการแสดงถึงกาลเวลารวมทั้งแสดงถึงความมีสุนทรียภาพในแบบญี่ปุ่นประวัติศาสตร์ของย่านชานเมืองและลักษณะของพื้นที่ในแถบนั้นและให้เข้าปรับการออกแบบที่แสดงความสวยงามของเงาอีกทั้งแผนการประดับไฟที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมหลอดAll-LEDจึงถูกออกแบบให้มีทั้งความสวยงามและประหยัดพลังงาน
การใช้หลอดไฟAll-LEDนั้นนอกจากจะสามารถประดับได้สวยงามตามต้องการแล้วหลอดLEDที่นำมาใช้ยังเป็นหลอดประหยัดพลังงานดังนั้นหอคอยแห่งนี้จึงเป็นหอกระจายข้อมูลข่าวสารที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม