ข้อมูลการเปิดไฟประดับ

กำหนดการเปิดไฟประดับ

※กำหนดการเปิดไฟประดับอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ

เกี่ยวกับการออกแบบการประดับไฟ

เกี่ยวกับการประดับไฟของโตเกียวสกายทรี 「ทันสมัย」 「สง่างาม」 สามารถดูรายละเอียดได้ที่เพจนี้

ชุดรูปแบบไฟประดับ (ไฟประดับแบบปกติ Iki (อิขิ)/Miyabi (มิยะบิ))