การออกแบบ

การออกแบบสี

หอคอยสีขาวที่ข้ามกาลเวลาเพื่อสื่อถึงความเป็นเมืองแห่งอนาคต

การออกแบบบสีของ Tokyo Skytree นั้นใช้สีที่มีลักษณะเฉพาะตัวสูง เรียกว่า “Skytree White” เป็นสีที่ถือว่ากลมกลืนไปกับสภาพภูมิทัศน์โดยรอบ มีชื่อและแนวคอนเซ็ปต์ว่า “การสรรสร้างทัศนียภาพมหานครที่ข้ามกาลเวลา การประสานที่ลงตัวระหว่างความงามแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่นและความทันสมัยของการออกแบบดีไซน์ที่ล้ำยุค

สีขาวสกายทรี(SKYTREE WHITE)

สกายทรีในฉบับสีขาวที่กลมกลืนไปกับสีฟ้าของท้องฟ้า

สกายทรีในฉบับสีขาวที่กลมกลืนไปกับสีฟ้าของท้องฟ้า

สีที่มีความเฉพาะตัวโดยใช้"สีขาวไอจิโระ"ซึ่งเป็นสีของครามย้อมผ้าที่เจือจางที่สุดและเป็นสีสันของขนบประเพณีของญี่ปุ่นSKYTREE WHITEนี้ยังได้ลอกเลียนภูมิปัญญาการปรับสีผ้าขาวของช่างย้อมผ้าโดยได้เพิ่มสีฟ้าลงไปในสีขาวของหอคอยเป็นเหมือนสีขาวที่ดูมีสีฟ้าอยู่ปนจางๆสะท้อนแสงเปล่งประกายอย่างประณีตสวยงาม
จากสีสันที่สรรค์สร้างจากมือของช่างในงานย้อมผ้าซึ่งเป็นงานฝีมือตามขนบธรรมเนียมของญี่ปุ่นสีนี้ก็ได้รับการสืบทอดรุ่นต่อรุ่นไปยังช่างมือในชุมชนย่านชานเมืองซึ่งหอคอยตั้งอยู่เมื่อผสานวัฒนธรรมเข้ากับหอคอยจึงให้ความรู้สึกของวัฒนธรรมที่รังสรรค์ใหม่ขึ้นมา
หอคอยที่หุ้มหอด้วยสีSKYTREE WHITEแห่งนี้คงได้ส่องแสงเป็นประกายข่ามกาลอากาศอย่างงามตาตัดกับฟ้าย่านชานเมืองของโตเกียว