• คำถามที่พบบ่อย

ข้อมูลกิจการ

ข้อมูลกิจการ

ชื่อบริษัท TOBU TOWER SKYTREE CO.,LTD.
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ชั้น 19 TOKYO SKYTREE EAST TOWER
1-1-2 Oshiage, Sumida, Tokyo 131-8634
งบประมาณลงทุน 17225 ล้านเยน
ตัวแทนบริษัท President Yutaka Iwase
วันก่อตั้ง 1 พฤษภาคม พ.ศ 2549

แผนที่การเดินทาง

ประมาณ 1 กม. จากอาซากุสะ, ประมาณ 2 กม. จากเรียวโคะกุ
TOKYO SKYTREE เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมประเพณีระดับที่ถือเป็นตัวแทนของประเทศญี่ปุ่นมีโครงสร้างระบบขนส่งมวลชนระดับสูงเตรียมไว้ให้บริการ ได้แก่
สถานีโอะชิอะเกะ (Oshiage Station) ซึ่งสามารถเดินทางมาด้วยรถไฟโทบุสายอิเซะซะกิ (Tobu Isesaki Line) รถไฟโตเกียวเมโทรสายฮันโซมอน (Tokyo Metro Hanzomon Line) รถไฟเคเซสายโอะชิอะเกะ (Keisei Oshiage Line) และรถไฟใต้ดินโทเอสายอาซากุสะ (Toei Asakusa Line)
และนอกจากนั้นยังมีที่ตั้งอันน่าประทับใจโดยเป็นตำแหน่งที่เชื่อมต่อระหว่างประตูสู่ฟากฟ้าทั้งสองคือ สนามบินนาริตะ และ สนามบินฮาเนดะ