คุณสมบัติ

ระดับความสูง 634 เมตร

กำหนดความสูงไว้ที่ 634 เมตร

ความสูงของ TOKYO SKYTREE ในระยะเริ่มต้นโครงการนั้น ตั้งไว้ที่ประมาณ 610 เมตร โดยในช่วงที่ริเริ่มโครงการตั้งใจให้เป็นหอกระจายสัญญาณโทรทัศน์และวิทยุอิสระอันดับหนึ่งของโลก เมื่อเริ่มศึกษาแนวการก่อสร้างและขอบเขตงานและการพิจารณาจากอาคารสูงอื่นทั่วโลกประกอบ ก็ได้สรุปเป้าหมายเป็นการสร้างอาคารหอกระจายสัญญาญโทรทัศน์และวิทยุที่สูงที่สุดในโลกด้วยความสูงที่สรุปกันครั้งสุดท้ายที่ 634 เมตร
ด้วยเหตุนี้ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2554 Guinness World Records จึงได้ทำการรับรองให้ TOKYO SKYTREE เป็นหอคอยที่สูงที่สุดในโลก ที่ความสูง 634 เมตร

  • ได้รับการบันทึกจากกินเนสให้เป็นอาคารที่สูงที่สุดในโลก
  • ภาพของโตเกียวสกายทรี

ตัวเลขแห่งความประทับใจ

ตัวเลขความสูงที่กำหนดไว้ที่ 634 เมตรในฐานะของหอคอยที่สูงที่สุดในโลกนั้น เป็นตัวเลขที่ได้ตั้งใจกำหนดไว้เพื่อให้จดจำได้และยังเป็นตัวแทนของพื้นที่ในแถบนี้อีกด้วย เพราะตัวเลข 634 นั้นสามารถอ่านออกเสียงเป็นภาษาญี่ปุ่นว่า “มุสะชิ” ได้ ซึ่งเป็นคำที่คนญี่ปุ่นคุ้นเคยเป็นอย่างดี เพราเป็นชื่อที่คนสมัยก่อนใช้เรียกดินแดนในบริเวณกรุงโตเกียว ไซตมะ คะนะกะวะ ว่าเป็นเขตของจังหวัด มุซะชิ นั่นเอง ดังนั้นหากว่ากันตามประวัติศาสตร์แล้ว เขตที่ตั้งของรอบๆ TOKYO SKYTREE ก็คือ เขตจังหวัดมุซะชิในอดีตนั่นเอง ภาพที่ปรากฏอยู่ตรงต่อหน้าสายตาเมื่อขึ้นไปบนลานชมวิก็คือภาพของภูมิทัศน์ในอดีตของโตเกียวตะวันออกหรือจะเรียกว่าด้านตะวันออกของยุคเอโดะก็ได้
ด้วยเหตุนี้ การเลือกใช้ชุดตัวเลขที่คนส่วนใกญ่มีความคุ้นเคยกันอย่างดีจะทำให้ความสูงของ TOKYO SKYTREE นั้นเป็นที่จดจำได้ง่ายขึ้น

ตัวเลขแห่งความประทับใจ