ข้อมูลชั้นต่างๆ

 
 •  
 •  
 •  
 
 •  
 •  
 •  
 • บริการถ่ายภาพ
 • ร้านอาหาร
 • คาเฟ่
 • THE SKYTREE SHOP
 • Ticket Counter
 • จุดประชาสัมพันธ์
 • ที่จอดรถ
แนะนำการใช้บริการภายในอาคาร

B1-5F

ล็อบบี้สำหรับออกไปยังดาดฟ้า

1F ชั้นสำหรับลูกคาที่ เดินทางมาเปนหมูคณะ

สามารถชมนิทรรศการผลงานศิลปะในแบบย่านชานเมืองเก่า ชมโครงสร้างเหล็กของโตเกียวสกายทรีแบบใกล้ชิดได้
แม้จะไม่ขึ้นไปจุดชมวิวก็สามารถใช้บริการร้านค้า Official Shop ของเราได้เช่นกัน

ขยายใหญ่ขึ้น

1F ชั้นสำหรับลูกคาที่ เดินทางมาเปนหมูคณะ

 • เคานเตอรจำหนายตั๋ว
  แบบหมูคณะ
 • ภาพถายดิจิตอลตามแนวนอนของแมน้ำ
  Sumida
 • THE SKYTREE SHOP
 • เค้าน์เตอร์ขอคืนภาษี
  ห้องน้ำ
  ห้องเด็กทารก
  พื้นที่สักการะ
 • ตู้ล็อคเกอร์หยอดเหรียญ
 • ที่สูบบุหรี่
 • บันไดเลื่อน
 • บันได
 • ลิฟต์สำหรับชั้นด้านล่าง(B1F-5F)

จุดที่น่าสนใจจุดที่น่าสนใจ

 • เนินโซลามิ

  เนินโซลามิ

  บันไดกลางแจ้งทางด้านสถานีโอะชิอะเกะ ที่เชื่อมไปยัง SKY ARENA บนชั้น 4 ขอเชิญท่านมาขึ่นบันไดพร้อมมองขึ้นไปชมท้องฟ้าและ TOKYO SKYTREE

 • เนินฮานามิ

  เนินฮานามิ

  บันไดกลางแจ้งทางด้านสถานีโตเกียวสกายทรีที่เชื่อมไปยังชั้น 4 ซึ่งเป็นทางที่สามารถชมแนวต้นซากุระตลอดข้างทาง หรือดอกไม้ใบหญ้าที่แต่งแต้มสันตามแนวทางเนิน

 • ภาพถายดิจิตอลตามแนวนอนของแมน้ำSumida
  ภาพถายดิจิตอลตามแนวนอนของแมน้ำSumida

  ภาพดิจิตอลที่เคลื่อนได้ของแม่น้ำสุมิดะ

  ภาพฝาผนัง และหน้าจอมอนิเตอร์ 13 จอ ที่วาดเรื่องราวการของกิจการและลักษณะต่าง ๆ ในสมัยเอโดะ และแนะนำเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมและชุมชนในพื้นที่ ไปพร้อมกับความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะไปถึงยังลานชมวิว

 • ม้วนภาพดิจิตอลชุดแม่น้ำสุมิดะ

  ม้วนภาพดิจิตอลชุดแม่น้ำสุมิดะ

  สามารถชมส่วนที่เป็นรากฐานซึ่งออกแบบให้รองรับโตเกียวสกายทรีที่มีความสูงถึง 634 เมตรได้อย่างใกล้ชิด ตัวฐานของหอคอยโตเกียวสกายทรีนั้นใช้โครงเหล็กขนาดใหญ่ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง 2.3 เมตร

 • ลานกวาง Solamachi

  ลานกวาง Solamachi

  พื้นที่ว่างสำหรับหยุดพักที่มีน้ำพุและอนุสาวรีย์ และมีร้านค้าของ TOKYO Solamachi ตั้งเรียงรายล้อมรอบลานกว้างแห่งนี้ และเป็นจุดยอดนิยมสำหรับการถ่ายภาพ TOKYO SKYTREE

ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก…!ขอแนะนำ

 • เดอะสกายทรีชอป

  ร้านค้าทางการขนาดใหญ่ของ TOKYO SKYTREE ที่อยู่ภายในหอคอย จัดเตรียมไว้ซึ่งสินค้าเฉพาะของ TOKYO SKYTREE มากมาย และสามารถใช้บริการได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้บัตรเข้าชมลานชมวิว

ไปลานชมวิว Tembo Deck สูง 350เมตรไปลานชมวิว Tembo Deck สูง 350เมตร

 • เคาน์เตอร์บัตรเข้าชมสำหรับคณะทัวร์
  เคาน์เตอร์บัตรเข้าชมสำหรับคณะทัวร์

  เคาน์เตอร์บัตรเข้าชมสำหรับคณะทัวร์

  เคาน์เตอร์เฉพาะสำหรับลูกค้าที่เข้าชมเป็นหมู่คณะ ผู้แทนคณะสามารถขอแลกบัตรเข้าชมหรือดำเนินการใด ๆ เพื่อเข้าชมได้ที่นี่

 • ทางเข้าสำหรับคณะทัวร์

  ทางเข้าสำหรับคณะทัวร์

  ทางเข้าจากที่จอดรถบัสของคณะทัวร์ไปยังชั่น 1 ซึ่งเป็นชั้นสำหรับคณะทัวร์