ตั๋ว

เวลาทำการ
8:00-22:00 (เข้าชมรอบสุดท้าย 21:00)
※เปิดให้บริการปีละ 365 วัน ทั้งนี้เวลาการให้บริการนั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเทศกาล เช่น วันหยุดช่วงปีใหม่ เป็นต้น

ไม่จำเป็นต้องจองล่วงหน้า สามารถซื้อบัตรได้ในวันเดียวกับวันที่ต้องการเข้าใช้บริการ

บัตรซื้อวันเข้าชม

ตื่นตาตื่นใจกับการชมวิวแบบ 360 องศา ชมเมืองโตเกียวจากลานชมวิวที่ชั้น 350 หากต้องการซื้อบัตรเพื่อขึ้นไปลานชมวิวด้านบนที่ชั้น 450 สามารถซื้อได้ที่ชั้น 350

บัตรด่วนเข้าชมสกายทรี  
สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

ที่เคาน์เตอร์ขายบัตร บัตรด่วนเข้าชมสกายทรี เคาน์เตอร์ นั้น สามารถใช้บริการซื้อบัตรเพื่อขึ้นไปลานชมวิวสกายทรีที่ชั้น 350 โดยไม่ต้องเสียเวลาต่อคิวได้อย่างรวดเร็วที่สุด! รวมถึงสามารถซื้อบัตรเพื่อขึ้นไปลานชมวิวด้านบนชั้น 450 ได้เช่นกัน อย่าลืมมาเที่ยวชมลานชมวิวทั้งสองแห่งและสัมผัสความสนุกที่โตเกียวสกายทรีจัดเตรียมไว้ให้อย่างเต็มที่

(อื่นๆ) *ภาษาที่ให้บริการเป็นภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

บัตรเข้าชมแบบหมู่คณะ

การใช้อัตราส่วนลดสำหรับการเข้าชมเป็นกลุ่มคณะนั้น ต้องเป็นกลุ่มคณะที่มีจำนวน 15 คนขึ้นไป

บัตรเข้าชมแบบระบุวันและเวลา

ซื้อบัตรออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ TOKYO SKYTREE web Ticket หรือใช้บริการซื้อบัตรได้ที่เครื่อง ถ่ายเอกสารเอนกประสงค์ที่ร้าน 7-11 ในญี่ปุ่น

ตารางค่าบริการ

บัตรซื้อวันเข้าชม

ประเภทบัตรเข้าชม อายุ 18 ปีขึ้นไป อายุ 12-17 ปี อายุ 6-11 ปี อายุ 4-5 ปี

บัตรซื้อวันเข้าชม

อายุ 18 ปีขึ้นไป อายุ 12-17 ปี อายุ 6-11 ปี อายุ 4-5 ปี

TOKYO SKYTREE
TEMBO DECK ชั้น350

TOKYO SKYTREETEMBO DECK ชั้น350

2,060 เยน
(1,030 เยน)
1,540 เยน
(770 เยน)
930 เยน
(460 เยน)
620 เยน
(310 เยน)

TOKYO SKYTREE
TEMBO GALLERIA ชั้น450

TOKYO SKYTREETEMBO GALLERIA ชั้น450

1,030 เยน
(510 เยน)
820 เยน
(410 เยน)
510 เยน
(260 เยน)
310 เยน
(150 เยน)

บัตรด่วนเข้าชมสกายทรี

ประเภทบัตรเข้าชม อายุ 12 ปีขึ้นไป อายุ 4-11 ปี

บัตรด่วนเข้าชมสกายทรี

อายุ 12 ปีขึ้นไป อายุ 4-11 ปี

Single ticket
ชั้น350

Single ticketชั้น350

3,000 เยน 1,500 เยน

Combo ticket
ชั้น350+450

Combo ticketชั้น350+450

4,000 เยน 2,000 เยน
  • เด็กอายุไม่เกิน 3 ปี เข้าชมฟรี

  • อัตราที่อยู่ในวงเล็บ ( ) นั้นเป็นอัตราสำหรับผู้พิการ กรุณาแสดงบัตรผู้พิการหรือบัตรประตำแสดงตนอื่นเพื่อการยืนยัน

  • ไม่มี บัตรด่วนเข้าชมสกายทรี ในราคาสำหรับผู้พิการ

  • บัตรเข้าชมเป็นชุด (Combo Tickets)สามารถซื้อได้ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรเช้าชมแบบด่วน (Fast Skytree Ticket Counter)

ข้อสรุปเกี่ยวกับบัตรเข้าชม

บัตรซื้อวันเข้าชม

  • ไม่จำเป็นต้องจองบัตรล่วงหน้า

จำเป็นต้องเข้าแถวรอเมื่อต้องการซื้อบัตรเข้าชม อาจจะมีการแจกบัตรคิวหากมีผู้เข้าแถวเป็นจำนวนมาก

  • เนื่องจากหลังจากซื้อบัตรแล้วจะต้องไปยังทางเข้าเพื่อขึ้นชมทันที ดังนั้นจึงใคร่ขอความกรุณซื้อบัตรเมื่อสมาชิกทุกคนในกลุ่มมาครบทุกท่านแล้ว บัตรเข้าชมนั้นไม่สามารถซื้อล่วงหน้าหรือซื้อให้บุคคลอื่นได้

เวลาทำการ: 8:00 - 21:00
ที่ตั้ง: ทางเข้าด้านทิศเหนือชั้น 4 โตเกียวสกายทรี

บัตรด่วนเข้าชมสกายทรี  สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

  • ไม่จำเป็นต้องจองบัตรล่วงหน้า
  • ไม่ต้องต่อแถวเพื่อขึ้นไปยังลานชมวิวชั้นที่ 350

สามารถใช้บริการได้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่แสดงพาสปอร์ตหรือบัตรประจำตัวอื่นๆ เพื่อยืนยันตน (ชาวต่างชาติที่ทำงานในบริษัทข้ามชาติและอาศัยอยู่ในญี่ปุ่น หรือ คนญี่ปุ่นที่มาพร้อมกับคณะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็สามารถใช้บริการได้เช่นกัน)

  • บริการเข้าแถวแบบด่วน (Express Service) นั้นให้บริการเฉพาะกรณีขึ้นไปชมลานชมวิวบนชั้น 350 เท่านั้น หากขึ้นไปชมลานชมวิวชั้น 450 หรือกลับลงมาที่ชั้นด้านล่างนั้น กรุณาใช้บริการการเข้าแถวตามปกติ

  • เนื่องจากหลังจากซื้อบัตรแล้วจะต้องไปยังทางเข้าเพื่อขึ้นชมทันที ดังนั้นจึงใคร่ขอความกรุณซื้อบัตรเมื่อสมาชิกทุกคนในกลุ่มมาครบทุกท่านแล้ว บัตรเข้าชมนั้นไม่สามารถซื้อล่วงหน้าหรือซื้อให้บุคคลอื่นได้

เวลาทำการ: 10:00 - 21:00
ที่ตั้ง: ทางเข้าด้านทิศตะวันตก ชั้น4 โตเกียวสกายทรี