สนุกกันที่โตเกียวสกายทรี

ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค. 2018 ความทรงจำที่โตเกียวสกายทรีจะสวยงามมากยิ่งขึ้น