SKYTREE TERRACE TOURS

About “SKYTREE TERRACE TOURS”

จุดชมวิวแห่งใหม่ นอกเหนือจาก Tembo Deck และ Tembo Galleria
ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ SKYTREE TERRACE
ไกด์ของเราจะนำท่านสู่โตเกียวสกายทรีที่ความสูง 155 เมตร
เพื่อชมทิวทัศน์ผ่านโครงเหล็กขนาดยักษ์ของสกายทรี
สัมผัสสายลม แสงไฟ และเสียงแห่งโตเกียว
ในแบบโอเพนแอร์ ไร้ซึ่งกระจกกั้น

movie
ราคา
2,500 เยน
*ลูกค้าที่ใช้บริการร่วมกับการเข้าชมหอชมวิว สามารถเข้าร่วมได้ในราคา 1,700 เยน
เวลาการเข้าชม
ประมาณ 50 นาที
วันให้บริการ
จันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่กำหนด)
*ดูรายละเอียดที่ปฏิทินวันเข้าชม
รอบการเข้าชม:
 • 13:00 น.
  13:35 น.
  14:10 น.
  14:45 น.
 • 15:20 น.
  15:55 น.
  16:30 น.
  17:05 น.
 • 17:40 น.
  18:15 น.
  18:50 น.
  20:00 น.

*เปิดจำหน่ายบัตร 60 นาทีก่อนเวลาเข้าชมแต่ละรอบ

จำนวนผู้เข้าชม
รอบละ 25 คน
อายุผู้เข้าชม
ตั้งแต่นักเรียนชั้นประถมขึ้นไป
เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตร
- เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตร ชั้น 4
- เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรด่วนเข้าชมสกายทรี ชั้น 4
- เคาน์เตอร์สกายทรีเทอเรซทัวร์ ชั้น 1

*ทัวร์นี้จัดเป็นภาษาญี่ปุ่น แต่เราได้จัดเตรียมอุปกรณ์บรรยายเป็นภาษาต่างๆ เอาไว้สำหรับชาวต่างประเทศ
*โปรดปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าชม เพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน
*อาจยกเลิกการเข้าชมได้หากสภาพอากาศไม่อำนวยหรือด้วยเหตุผลอื่นๆ


From 8/29 to 11/11, part of the Skytree Terrace Tours will be changed due to lighting maintenance.

ในกรณีที่ยกเลิกสกายทรีเทอเรซทัวร์ เราจะจัดทัวร์ชมโครงสร้างสกายทรีแทน

For International Visitors

สำหรับแขกที่มาจากต่างประเทศ เราได้จัดเตรียมอุปกรณ์บรรยายเป็นภาษาต่างๆ ที่สามารถใช้ระหว่างเข้าร่วมทัวร์เอาไว้
อุปกรณ์นี้มีจำนวนจำกัด หากท่านมีความประสงค์จะใช้อุปกรณ์นี้ กรุณาแจ้งกับเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์ทัวร์

 • <ค่าบริการ>
  ฟรี *มีอุปกรณ์บรรยายเป็นภาษาต่างๆ ให้ยืมขณะเข้าร่วมในทัวร์เท่านั้น
 • <ภาษา>
  ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนดั้งเดิม ภาษาจีนตัวย่อ ภาษาเกาหล

วิธีการเข้าชม

Step 1. สมัคร

 • สมัครพร้อมกับการซื้อบัตรเข้าชมหอชมวิว หรือแลกบัตรจอง

  กรุณาสมัครขณะซื้อหรือแลกบัตรเข้าชมหอชมวิว ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรหรือบัตรด่วนเข้าชมสกายทรี ชั้น 4

  หลังจากสมัครแล้ว
  กรุณาไปที่เคาน์เตอร์สกายทรีเทอเรซทัวร์ ชั้น 1
  *คุณจะชมสกายทรีเทอเรซกับทัวร์ก่อนแล้วจึงไปหอชมวิวในภายหลัง

 • สมัครแยกจากการใช้บริการโดยไม่เข้าชมหอชมวิว, การซื้อบัตรเข้าชมหอชมวิวหรือแลกบัตรจอง

  กรุณาสมัครที่เคาน์เตอร์สกายทรีเทอเรซทัวร์ ชั้น 1

Step 2. สแตนด์บาย

 • img

  นำสมาร์ทโฟน โทรศัพท์มือถือ กล้องติดกับสายผูกที่จัดเตรียมไว้

 • img

  นำกระเป๋าหรือสัมภาระต่างๆ เก็บในล็อกเกอรที่จัดเตรียมไว้ (รวมถึงนาฬิกา เครื่องประดับ หมวก และอื่นๆ ด้วย)

 • img

  ผู้เข้าร่วมต้องสวมหมวกนิรภัยและเสื้อนิรภัย

Step 3. เข้าชม

ไกด์จะนำท่านเข้าชมสกายทรีเทอเรซ
ท่านจะได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศที่สกายทรีเทอเรซเป็นเวลาประมาณ 20 นาที

Step 4. หลังเข้าชม

รับสัมภาระที่ฝากไว้แล้วไปชมโตเกียวสกายทรี

*ผู้ที่เข้าร่วมจะต้องลงชื่อในหนังสือยินยอมการเข้าร่วมสกายทรีเทอเรซทัวร์

กำหนดการจัดทัวร์

*อาจมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดทัวร์โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
*อาจยกเลิกการเข้าชมได้หากสภาพอากาศไม่อำนวยหรือด้วยเหตุผลอื่นๆ
ในกรณีที่ยกเลิกสกายทรีเทอเรซทัวร์ เราจะจัดทัวร์ชมโครงสร้างสกายทรแทน


<Attention>
From 8/29 to 11/11, part of the Skytree Terrace Tours will be changed due to lighting maintenance.

คำถามที่พบบ่อย

Q1

ถ้าไม่ได้เข้าไปที่หอชมวิว ฉันจะเข้าร่วมทัวร์นี้อย่างเดียวได้ไหม

สามารถเข้าร่วมได้ กรุณาไปที่เคาน์เตอร์สกายทรีเทอเรซทัวร์ ชั้น 1
Q2

สามารถจองล่วงหน้าเพื่อเข้าร่วมสกายทรีเทอเรซทัวร์ได้หรือไม่

สกายทรีเทอเรซทัวร์ไม่สามารถจองล่วงหน้าได้ ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมจะต้องสมัครในวันนั้นๆ
เราจะเปิดจำหน่ายบัตร 60 นาทีก่อนเริ่มการเข้าชมแต่รอบ
Q3

ทัวร์นี้ใช้เวลานานแค่ไหน

การเข้าชมจะใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 50 นาที
โดยจะใช้เวลาที่สกายทรีเทอเรซ 20 นาที, อธิบายและเตรียมตัว 20 นาที และเดิน 10 นาที
อาจมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเวลา หากสภาพอากาศไม่อำนวยหรืออื่นๆ
Q4

สามารถถ่ายรูปที่สกายทรีเทอเรซได้ไหม

ผู้เข้าชมสามารถนำกล้อง สมาร์ทโฟน หรือ(โทรศัพท์)มือถือไปด้วยได้ โดยต้องติดสายห้อยแบบพิเศษที่เราเตรียมไว้ได้ และนำเข้าไปได้ท่านละ 1 เครื่องเท่านั้น
Q5

ถ้าสกายทรีเทอเรซทัวร์ถูกยกเลิกหลังจากที่สมัครไปแล้ว จะต้องทำอย่างไร

ถ้าทัวร์ถูกยกเลิกเนื่องจากสภาพอากาศไม่อำนวยหรือเหตุผลอื่นๆ ท่านจะได้รับเงินค่าทัวร์คืน
ในกรณีที่ยกเลิกสกายทรีเทอเรซทัวร์ ท่านสามารถเข้าร่วมในทัวร์ชมโครงสร้างสกายทร ที่เราจัดขึ้นแทนได้ (ราคา 1,000 เยน)

ข้อกำหนดการเข้าชม

โปรดปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าชม เพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน

<ข้อกำหนดเกี่ยวกับอายุ>
ต้องมีอายุ 6 ปีขึ้นไป
*ถ้าเป็นเด็กที่มีอายุไม่เกิน 12 ปี จะต้องมีผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปเดินทางมาด้วยกัน

<ข้อกำหนดอื่นๆ>
ผู้ที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้ไม่สามารถเข้าร่วมทัวร์ได้
- ผู้ดื่มสุรา
- ผู้ต้องการการช่วยเหลือในการเดิน (เนื่องจากมีบันไดขนาดใหญ่)
- กรณีอื่นๆ ที่เจ้าหน้าที่พิจารณาแล้วว่าไม่สามารถเข้าร่วมทัวร์ได้

<หมายเหตุ>
- ไม่รวมค่าเข้าโตเกียวสกายทรี Tembo Deck และ Tembo Galleria
- ผู้เข้าร่วมในทัวร์นี้ต้องเป็นลูกค้าของหอชมวิวที่โตเกียวสกายทรีในวันนั้นเท่านั้น
- ผู้เข้าร่วมในทัวร์นี้ต้องปฏิบัติตามคำเตือนต่างๆ และลงชื่อในหนังสือยินยอมเพื่อความปลอดภัยในการเข้าร่วมทัวร์
- ผู้เข้าร่วมต้องเก็บสัมภาระทั้งหมดในล็อกเกอร์ที่จัดเตรียมไว้ รวมถึง นาฬิกา เครื่องประดับ หมวก และอื่นๆ
 * นำสมาร์ทโฟน (โทรศัพท์)มือถือ และกล้องถ่ายรูปติดตัวไปด้วยได้ในกรณีที่สามารถติดกับสายที่จัดเตรียมไว้ได้เท่านั้น โดยสามารถนำไปได้ท่านละ 1 เครื่องเท่านั้น
- ผู้เข้าร่วมต้องสวยหมวกนิรภัยและเสื้อนิรภัย
- ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมสวมรองเท้าที่หลุดได้ง่าย เช่น รองเท้าแตะ จะต้องเปลี่ยนมาสวมรองเท้าที่จัดเตรียมไว้ให้ยืม (ไม่เสียค่าบริการ)
- จะมีการตรวจสอบด้านความปลอดภัยก่อนเริ่มทัวร์
- ไม่สามารถดื่มน้ำ รับประทานอาหาร หรือสูบบุหรี่ระหว่างร่วมในทัวร์
- อาจมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด เวลา หรืออื่นๆ ของทัวร์นี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- อาจมีการระงับการจัดทัวร์ได้ หากสภาพอากาศไม่อำนวย เช่น ฝนตก ลมแรง ฟ้าร้อง

SKYTREE GALLERY

SKYTREE GALLERY
©TOKYO-SKYTREE

มุมจัดแสดงเปิดใหม่ SKYTREE GALLERY
ให้เรียนรู้โครงสร้างและเกร็ดความรู้เกี่ยวกับโตเกียวสกายทรี